41 organisaties ondertekenen convenant: Samen smartphonegebruik in het verkeer  terugdringen!

De Verkeersveiligheidscoalitie, waarin 41 organisaties vertegenwoordigd zijn, heeft een convenant met een gedragscode ondertekend tegen het verkeerde gebruik van smartphones in het verkeer. Afleiding in het verkeer door smartphonegebruik veroorzaakt teveel ongelukken in het verkeer en kan echt niet meer. Daarom komen de partijen samen in actie!

De ANWB, Team Alert, Veilig Verkeer Nederland, Nederland ICT en het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben het initiatief genomen voor dit convenant met de gedragscode. Naast de initiatiefnemers zijn er nog vele andere partijen die het convenant hebben ondertekend, zoals auto-en elektronicaproducenten, werkgevers, overheden, verzekeraars, maatschappelijke organisaties en communicatiepartners.

Nieuwe norm
Volgens de initiatiefnemers wordt de toename van het aantal verkeersdoden en gewonden deels veroorzaakt door afleiding door smartphonegebruik in het verkeer. De kans om een ongeval te veroorzaken of erbij betrokken te raken is 23 keer hoger als je tijdens het rijden typt op je smartphone. Alle ondertekenaars van het convenant zijn het er over eens dat er normsverandering moet plaatsvinden:  Het moet normaal worden dat je je volledige concentratie op het rijden richt en je je daarbij niet laat afleiden door een smartphone. Alle partners leveren op hun eigen manier een actieve bijdrage aan het verminderen van afleiding door smartphones in het verkeer.

Acties van convenantpartners
Zo doet de Universiteit van Twente onderzoek naar negatieve afleiding in het verkeer. Samsung maakt nu reclame met de slogan: ‘Stuur vast, Smartphone los!’. Daarnaast wordt aan al hun nieuwe toestellen nu standaard de ‘In-Traffic’ reply-app toegevoegd. Van den Broek logistics maakt in hun vrachtwagens gebruik van safe drive pods en meerdere partners ontwikkelen een app, die er aan bijdraagt dat de verkeersdeelnemer zelf niet op zijn telefoon hoeft te kijken. Founder Checkout heeft een veilig rijden-modus voor de smartphone en Interpolis heeft de automodus app ontwikkeld. Mobility4Zero maakte de app Messageloud, die tekstberichten hardop voorleest, zodat je ze niet meer op een scherm hoeft te bekijken en op de weg kunt blijven letten. Initiatiefnemer ANWB geeft zelf het goede voorbeeld door al haar medewerkers een tool te geven, waarmee de afleiding van smartphone in de auto en op de fiets tot het minimum beperkt wordt. Het ministerie zelf bereidt een nieuwe campagne voor en minister Schultz is bezig met een verbod op voor het appen op de fiets. En binnenkort zullen meerdere convenant partners naar buiten komen met hun plannen om bij te dragen aan de campagne.