A7? Attent!

De politie, het Openbaar Ministerie en Rijkswaterstaat in Noord-Nederland starten in april 2017 met een actie op de Rijksweg A7 in Groningen en Friesland om het verkeer te attenderen op de gevaren van afleiding in het verkeer. Veel ongevallen op de A7 worden namelijk veroorzaakt doordat bestuurders afgeleid zijn achter het stuur. Onder het motto ‘A7? Attent!’ voeren de partijen campagne om het aantal ongevallen terug te dringen. Met voorlichting en politiecontroles wordt vanaf april 2017 veilig verkeersgedrag gestimuleerd.

Ook de weggebruiker zelf valt het op: afleiding door social media is één van de vijftien punten waar veel leden van het publiekspanel Rijkswegen Noord-Nederland hun zorgen over uiten. De ongevallen en de zorgen die daarover geuit zijn door verschillende gemeenten, zijn voor de politie aanleiding om een kortdurend offensief te starten waarin intensief gecontroleerd wordt op de A7. Rijkswaterstaat ondersteunt deze handhaving met voorlichting. Doel van de controles en de extra voorlichting is om veilig verkeersgedrag te stimuleren en daarmee het aantal ongevallen op de A7 terug te dringen.

A7? Attent!

Onder het motto ‘A7? Attent!’ worden weggebruikers gewezen op veilig verkeersgedrag. Een motto met een dubbele betekenis: aan de ene kant staat ‘attent’ voor attentie, ergens aandacht voor hebben. Weggebruikers worden dus opgeroepen hun aandacht bij het verkeer te houden. Aan de andere kant staat ‘attent’ voor behulpzaam en vriendelijk omgaan met medeweggebruikers. Politie en Rijkswaterstaat roepen verkeersdeelnemers op de A7 dus ook op om zich sociaal in het verkeer te gedragen, dus verkeersdeelnemer te zijn met oog voor de medeweggebruikers. Kortom: als we allemaal attent zijn in het verkeer, en zowel de aandacht op de weg houden als vriendelijk omgaan met medeweggebruikers, komen we veilig thuis. De boodschap ‘A7? Attent!’ wordt onder andere verspreid via deze website, en via facebook.com/rijkswegennoord en twitter.com/RijkswegenN.

Controles

De politie gaat gedurende een half jaar extra controleren op de A7. Dat gebeurt met opvallende en onopvallende auto’s en motoren, videosurveillanceauto’s, laserguns en mobiele radarapparatuur. De politie let met name op bestuurders die zich laten afleiden achter het stuur, door bijvoorbeeld de mobiele telefoon. Ook andere onveilige gedragingen hebben de aandacht van de politie, zoals het (fors) overschrijden van de snelheidslimiet, asociaal rijgedrag, het overtreden van het inhaalverbod door vrachtwagens en rijden onder invloed van alcohol. De politie gaat op de gehele A7 in Friesland en Groningen controleren. Overtreders worden zoveel mogelijk meteen staande gehouden. Daarbij wordt gefocust op wegvakken waar veel ongevallen gebeuren, bijvoorbeeld rondom knooppunt Joure en het wegvak bij Leek en Marum.