Geef uw mening in de vierde peiling van publiekspanel Rijkswegen Noord

Vandaag, 30 november 2017, gaat om 16 uur de vierde peiling van het publiekspanel Rijkswegen Noord van start. Via dit panel wordt de mening van verschillende groepen weggebruikers over de (verkeersveiligheid op de) rijkswegen van Noord-Nederland onderzocht. Iedereen die zich voor het panel heeft aangemeld, krijgt vandaag het verzoek om een online vragenlijst in te vullen. Nieuwe panelleden die zich vandaag voor 16.00 uur aanmelden, kunnen nog deelnemen aan deze vierde peiling. Met de uitkomsten van deze vragenlijsten kunnen Rijkswaterstaat, de politie en het Openbaar Miniserie de veiligheid op de noordelijke rijkswegen verder verbeteren.

Iedereen die in het noorden van Nederland woont en gebruik maakt van de rijkswegen in Noord-Nederland kan zich aanmelden voor het panel. Het aanmelden voor het publiekspanel Rijkswegen Noord kan via www.rws.nl/klantenpanel. Meldt u zich vandaag voor 16 uur aan? Dan ontvangt u vandaag nog een mail met een link naar de vragenlijst.

Voorgaande peilingen

In 2016 en 2017 zijn drie eerdere peilingen gehouden. De respons op die peilingen was hoog. Daarom willen we alle respondenten daar hartelijk voor bedanken. De voorgaande peilingen hebben veel bruikbare informatie opgeleverd voor Rijkswegen Noord. Zo zijn een aantal van de punten, waar de verkeersveiligheid verbeterd kon worden al aangepakt. Hier leest u daar meer over. De peilingen leveren dus waardevolle informatie op waar Rijkswaterstaat, de politie en het Openbaar Ministerie direct mee aan de slag gaan.

Vierde peiling

In de vierde peiling willen we uw mening over nieuwe thema’s vragen. Maar we willen ook graag nogmaals uw mening horen over thema’s uit de vragenlijst uit april 2016. Dit doen we, omdat er in de tussentijd aan verschillende verbeterpunten is gewerkt. Daarom willen we door nogmaals uw mening te vragen meten of deze verbetering te merken is in uw mening. Dat doen we door deze vierde meting te vergelijken met de vorige metingen, waar dezelfde thema’s en vragen aan bod kwamen.