Grootschalige werkzaamheden A7 Boerakker en Marum in zomervakantie

Rijkswaterstaat voert tijdens de zomervakantie grootschalige onderhoudswerkzaamheden uit aan de A7 tussen Marum en Boerakker. Naast asfalteringswerkzaamheden, worden drie duikers onder de autosnelweg vervangen. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is steeds één rijbaan afgesloten. Het verkeer in beide richtingen gaat over versmalde rijstroken op de andere rijbaan. De werkzaamheden zijn in de zomervakantie om hinder zoveel mogelijk te beperken, toch moet het verkeer rekening houden met een langere reistijd met name in  de spitsperiodes.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Het weggedeelte van de A7 tussen Boerakker en Marum wordt voorzien van nieuw asfalt. Daarnaast worden de geleiderails vervangen en aangepast, de bermen en bestaande goten en kolken langs de weg aangepakt en detectielussen hersteld. Ook worden drie duikers vervangen. De voorbereidende werkzaamheden vinden plaats van 8 juli tot 12 juli in de nachtelijke uren. De asfalteringswerkzaamheden en het vervangen van de duikers vindt plaats van 12 juli tot en met 25 augustus. Er is dan één rijbaan beschikbaar voor het verkeer. Het verkeer in beide richtingen gaat over versmalde rijstroken op de andere rijbaan. Tenslotte vinden er afrondende werkzaamheden plaats van 26 augustus tot 30 augustus, wederom in de nachtelijke uren.

Vervanging duikers

Tussen Boerakker en Marum liggen drie duikers onder de weg. Deze doorgangen onder de weg verbinden wateren met elkaar. Ze zijn echter aan het einde van hun levensduur. Dat bleek na inspectie. Het verwijderen van de oude en het plaatsen van de nieuwe duikers vergt een gedegen voorbereiding en planning. Het verkeer kan tijdens de werkzaamheden namelijk gewoon gebruik maken van de A7, weliswaar over versmalde rijstroken.

Grootschalig onderhoud

Als gevolg van slijtage van de asfaltlaag van Rijkswegen is het noodzakelijk om eens in de zeven tot tien jaar grootschalige onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Aan de hand van een aantal criteria besluit Rijkwaterstaat welke wegdelen moeten worden vernieuwd. Er wordt daarbij onder andere gekeken naar rijspoordiepte en de stroefheid van het asfalt. Ook hebben voegovergangen bij bruggen en viaducten een beperkte levensduur. Rijkswaterstaat werkt daarom voor een goede bereikbaarheid volop aan de weg. Dit betekent dat weggebruikers rekening moeten houden met verkeershinder door de werkzaamheden. Ga goed voorbereid op weg, kijk op www.vananaarbeter.nl waar aan de rijkswegen gewerkt wordt.