Hinder door Groot Onderhoud A28

In de periode van 21 juli tot en met 3 oktober vindt in opdracht van Rijkswaterstaat het Groot Onderhoud plaats aan de A28. Dat gebeurt tussen Groningen-Zuid en viaduct de Punt bij aansluiting Zuidlaren v.v en tussen viaduct de Punt bij Zuidlaren en de brug over het Noord-Willemskanaal. In verschillende fasen wordt de asfaltlaag van de hoofdrijbanen en de toe- en afritten vervangen. Weggebruikers zullen hinder ondervinden van de werkzaamheden. Omdat deze voor een belangrijk deel in de vakantieperiode zijn gepland, is deze hinder naar verwachting gering.

Door het intensieve gebruik van de weg moet asfalt worden vervangen, dienen voegen in het wegdek bij bruggen en viaducten te worden hersteld en er moeten er diverse aanvullende werkzaamheden worden uitgevoerd. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken wordt er in een relatief korte periode aan beide hoofdrijbanen gewerkt.

Aannemerscombinatie Boskalis – KWS start de werkzaamheden op 21 juli op het traject De Witte Molen richting Groningen-Zuid. Tijdens de werkzaamheden blijft de A28 beschikbaar voor het verkeer, maar de weggebruiker moet rekening houden met hinder omdat de rijstroken worden versmald en de maximumsnelheid wordt teruggebracht naar 70 km/u. Ook zullen tijdens de werkzaamheden een paar keer op- en afritten worden afgesloten.

In de periode tot begin oktober zal de aannemer de werkzaamheden in vijf fasen uitvoeren;

  • Traject verzorgingsplaats Witte Molen* – Groningen-Zuid. Werkzaamheden van 21 juli tot en met 7 augustus.
  • Traject Groningen-Zuid – verzorgingsplaats Witte Molen. Werkzaamheden van 11 augustus tot en met 25 augustus.
  • Viaduct de Punt**– verzorgingsplaats Witte Molen. Werkzaamheden van 25 augustus tot en met  8 september.
  • Traject verzorgingsplaats Witte Molen – viaduct de Punt . Werkzaamheden van 8 tot en met 18 september.
  • Traject viaduct de Punt – brug Noord-Willemskanaal. Werkzaamheden van 21 september tot en met 3 oktober.

*Verzorgingsplaats Witte Molen is een parkeerplaats met tankstation  nabij Glimmen
**Viaduct de Punt ligt bij aansluiting Zuidlaren

Klik hier voor de infographic over deze werkzaamheden

Klik hier voor de gevolgen die deze werkzaamheden hebben op het OV