Intentieverklaring N33: op weg naar een energieneutrale rijksweg

De N33 tussen Appingedam en Zuidbroek moet een volledig energieneutrale weg worden. Afgelopen maandag (19 november) ondertekenden tien betrokken partijen een intentieverklaring. Dit deden ze door hun handafdruk in slib onder de intentieverklaring te zetten.

De intentieverklaring is ondertekend door de provincie Groningen, Rijkswaterstaat, gemeente Midden-Groningen, gemeente Appingedam, gemeente Delfzijl, Groningen Seaports, Stichting BuildinG, Natuur en Milieufederatie Groningen, Groninger Energiekoepel en de New Energy Coalition.

Volgende stap
De betrokken partijen gaan onderzoeken hoe lokale, natuurlijke materialen op een slimme manier als grondstof kunnen worden gebruikt bij de verdubbeling van de weg. De nieuwe brug over het Afwateringskanaal biedt bovendien mogelijkheden voor een ecologische verbindingszone. De partners gaan een programma opstellen om de duurzaamheid van de N33 verder uit te werken.