Kabinet wil meer mensen uit de file op de fiets

De komende periode moeten er 200.000 mensen uit de file en op de fiets. Dat vindt staatssecretaris Van Veldhoven, van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  “Het is mijn ambitie om te zorgen dat de mensen vlot naar hun werk, school, familie of vrienden kunnen.”

De fiets levert een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en gezondheid. Als er meer mensen op de fiets naar hun werk gaan, zorgt dat daarnaast voor minder files en geeft het ruimte aan mensen die geen keuze hebben.

Woon-werkverkeer
Veel mensen pakken de auto naar hun werk. Meer dan de helft van de autoritten is korter dan 7,5 km. Dat is een prima afstand om op de fiets af te leggen. Het kabinet vindt het belangrijk dat werknemers een keuze hebben in hoe ze naar hun werk gaan. Als het mooi weer is, is de fiets een prettig en snel vervoersmiddel. Dus uit de auto, op de fiets.

Betere fietspaden en extra fietsenstallingen
Het fietsen wordt aantrekkelijker gemaakt door te investeren in betere fietspaden en extra fietsenstallingen. Bij uitbreiding van de stallingen zal ook rekening worden gehouden met het groeiend aanbod aan bakfietsen en elektrische fietsen. Ook wil de staatssecretaris werkgevers oproepen fietsen aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld door ze aan te sporen meer gebruik te maken van de vergoeding van 19 cent per fietskilometer.