N33 Zuidbroek-Appingedam wordt verdubbeld volgens alternatief X1

De rijksweg N33 loopt van Assen-Zuid via Veendam en Appingedam naar de Eemshaven. Sinds 2014 is de N33 verdubbeld tussen Assen en Zuidbroek. Momenteel wordt er gewerkt aan een verdere verdubbeling tussen Zuidbroek en Appingedam. De afgelopen periode zijn daarvoor verschillende ontwerpen onderzocht. Deze week werd bekend dat er definitief is gekozen voor het ontwerp X1.

Alternatief X1 scoort het beste op verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de Eems Dollard Regio. Ook heeft dit alternatief een groot draagvlak in de omgeving. Het alternatief biedt daarnaast de beste kansen voor het herstel van de oorspronkelijke landschaps- en kavelstructuur.

Vervolgproces
Nu het voorkeursalternatief is vastgesteld, wordt het uitgewerkt tot een Ontwerp Trac├ębesluit. Hierbij wordt het ontwerp verder op detailniveau uitgewerkt. Bij het uitwerken van het ontwerp wordt de omgeving opnieuw betrokken. Medio 2019 is deze fase afgerond. Daarna volgt er een inspraakronde en starten ze met de voorbereidingen van de realisatie. Naar verwachting start in 2021 de daadwerkelijke uitvoering en is de verdubbeling uiterlijk 2024 klaar.

Hier kunt u de plattegrond van alternatief X1 downloaden. Wilt u meer informatie over de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam? Kijk dan op n33midden.nl.