Project op de A7 bekend bij veel weggebruikers, A28 wordt als veilig ervaren

In mei is de vijfde peiling van het ‘publiekspanel Rijkswegen Noord’ afgenomen. De peiling betreft een vragenlijst onder weggebruikers in Noord-Nederland. De uitkomsten van de vragenlijst worden gebruikt om de veiligheid op de noordelijke rijkswegen verder te verbeteren. In deze vijfde peiling zijn vragen gesteld over twee specifieke wegen: de A7 en de A28.

Aan de vijfde peiling hebben 475 weggebruikers uit Noord-Nederland meegedaan. Uit de resultaten blijkt onder meer dat de meeste weggebruikers bekend zijn met het project dat Rijkswaterstaat en de politie de afgelopen periode op de A7 hebben uitgevoerd. Ook blijkt dat de respondenten de A28 over het algemeen als veilig ervaren.

A7
In 2017 zijn Rijkswaterstaat, politie en Openbaar Ministerie gestart met een actie om de veiligheid te verbeteren op de snelweg A7 in Friesland en Groningen. Ruim 60% van de respondenten was op de hoogte van dit project. De meeste respondenten weten van het project via de media en via Facebook. Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat ze zich door het project meer bewust zijn van de risico’s van onveilig rijgedrag op de A7. Volgens de respondenten wordt de meeste onveiligheid op de A7 veroorzaakt doordat bestuurders zich laten afleiden, doordat er onnodig links wordt gereden en doordat er bestuurders zijn die bumperkleven. Al met al heeft het project A7 Attent beperkt geholpen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Voor de samenwerkende partijen blijft ‘afleiding achter het stuur’ een belangrijk thema.

A28
Van alle respondenten die van de A28 gebruikmaken, voelt slechts 2% zich onveilig op deze weg. Wel geeft ongeveer de helft van de respondenten aan wel eens onveilige situaties op de A28 te hebben meegemaakt. Die onveilige situaties hebben meestal te maken met asociaal rijgedrag en plotselinge filevorming. Eigenschappen van de weg zelf die weggebruikers als onveilig ervaren, zijn weefvakken, slecht wegdek en op- en afritten. Uit ongevalscijfers blijkt dat het aantal ongevallen op de A28 relatief hoog is, net als op bijvoorbeeld de A7 het geval is. Ook zijn er vanuit de politie signalen over onveilig rijgedrag op de A28. Daarom wordt door de samenwerkende partijen nagegaan of de veiligheid op de A28 de komende periode extra aandacht moet krijgen.

En nu?
De betrokken partners binnen Rijkswegen Noord nemen de antwoorden uit deze peiling mee bij de ontwikkeling van hun gezamenlijke activiteiten. Ook de vele reacties die binnen zijn gekomen op de open vragen, worden geanalyseerd.

Publiekspanel
Rijkswaterstaat, de politie en het Openbaar Ministerie zijn in 2016 gestart met het ‘Publiekspanel Rijkswegen Noord-Nederland. Hiermee wordt de mening van verschillende groepen weggebruikers over de (verkeersveiligheid op de) rijkswegen in Noord-Nederland onderzocht. Deelnemers aan het panel krijgen drie keer per jaar een online vragenlijst toegestuurd. Aanmelden voor deelname kan bij www.rijkswaterstaat.nl/klantenpanel. Door de meningen en inzichten van het publiekspanel hopen de drie partners de veiligheid op de rijkswegen verder te kunnen verbeteren.

Klik hier voor de samenvatting van de resultaten van de vijfde peiling
Klik hier voor het rapport met alle resultaten, weergegeven in diagrammen