Samen wegwerken

Er ontstaan geregeld onveilige situaties bij wegwerkzaamheden. Dat kan komen doordat weggebruikers niet goed opletten, te hard rijden of ander onveilig gedrag vertonen. Of doordat wegwerkers onvoldoende aandacht geven aan veiligheid tijdens hun werk. Om onveiligheidsgevoelens, ongevallen en ergernissen aan te pakken, starten de noordelijke wegbeheerders, de politie en het Openbaar Ministerie de campagne ‘Samen wegwerken’.

Om na te gaan waar de problemen omtrent de veiligheid van wegwerkzaamheden precies liggen, konden wegwerkers dit voorjaar een enquête invullen. Aan de hand van onder meer de uitkomsten van die enquête, is de campagne ‘Samen wegwerken’ ontwikkeld. Het startschot van de campagne klinkt op 28 september in Drenthe/Groningen en op 30 september in Friesland en de campagne loopt in elk geval tot 2019.

‘Samen wegwerken’
Samen kunnen we de veiligheid bij wegwerkzaamheden verbeteren. De campagne Samen wegwerken richt zich daarom vooral op wegwerkers en weggebruikers. Zij willen allemaal zo snel mogelijk weer een opgeknapte weg. De wegwerker doet dat door veilig en vlot te werken. De wegbeheerder door de werkzaamheden goed te plannen. En de weggebruiker kan een handje helpen door goed uit te kijken en rustig aan te doen als hij langs werkzaamheden rijdt. Op die manier kunnen we ‘Samen wegwerken’.

Pilon
Het boegbeeld van de campagne is de bekende, felgekleurde pilon. Die pilon wordt op verschillende manieren gebruikt om aandacht te vragen voor de veiligheid bij werk aan de weg. Weggebruikers kunnen bijvoorbeeld een enorme, opblaasbare variant van de pilon tegenkomen bij wegwerkzaamheden. Ook is de campagne te zien en te horen via filmpjes, online advertising en verhalen van wegwerkers in de media. Daarnaast word het verkeer op zijn rijgedrag geattendeerd met behulp van snelheidsdisplays die bij werkzaamheden worden neergezet. De politie houdt bovendien extra controles.

Verhalen van collega’s
Met de campagne roepen de overheden ook wegwerkers op veiligheid de aandacht te geven die het verdient. Met onder meer filmpjes en verhalen van collega-wegwerkers wordt het belang van veiligheid benadrukt. Concrete tips zijn te vinden op posters en pennen die onder bouwbedrijven verspreid worden. Op die manier hopen de partners veiligheid continu op de agenda te zetten bij wegwerkers en hun leidinggevenden. Hierbij werken ze samen met de brancheorganisaties Bouwend Nederland, MKB INFRA, CUMELA Nederland en TLN.

Campagnemateriaal bestellen?
Overheden in Noord-Nederland hebben een speciale toolkit ontvangen met alle campagnematerialen. U kunt de campagnematerialen vanaf 27 september 2017 ook downloaden op deze website. Heeft u daar vragen over? Neem dan gerust contact op met campagneteam Samen wegwerken, telefoon: (050) 311 94 41, e-mail: info@samenwegwerken.nl

Bouwbedrijven
Bedrijven in wegenbouwsector kunnen campagnematerialen opvragen en/of bestellen bij het campagneteam. Voor bedrijven zijn – zolang de voorraad strekt – bannerpennen en affiches (ook op maat te maken voor uw bedrijf) beschikbaar. Later volgen meer campagnematerialen. Kijk daarvoor regelmatig even op de website of meld u bij het campagneteam, zodat u op de hoogte gehouden kan worden.

Op de hoogte blijven? Like dan de Facebookpagina van Samen wegwerken.