Snelheidscampagne dubbelbaans autowegen N31 en N33

De rijkswegen N31 en N33 in Friesland, Groningen en Drenthe zijn autowegen. De maximumsnelheid is hier dus 100 kilometer per uur. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat en de politie blijkt dat in 2015 vijftig tot tachtig procent van de weggebruikers hier te hard reed. Dat zorgde voor erg gevaarlijke verkeerssituaties. Rijkswaterstaat, de politie en het Openbaar Ministerie hebben dit onveilige rijgedrag gezamenlijk aangepakt met extra voorlichting over de snelheidslimiet en extra politiecontroles. Met succes, want door de campagne is het aantal snelheidsovertreders drastisch gedaald. De officiële campagneperiode is eind 2016 geëindigd, maar de twee wegen blijven onder de aandacht van de politie. En de borden die aandacht vragen voor de maximumsnelheid blijven voorlopig staan.

N31 en N33: dubbelbaans autoweg
De N31 is de dubbelbaans autoweg tussen Drachten en Zürich. Tussen Marsum (bij Leeuwarden) en Harlingen gaat de autoweg over in een autosnelweg. Nabij Harlingen rijdt u weer op een autoweg. De N33 is de dubbelbaans autoweg van Assen tot Zuidbroek. De afgelopen jaren zijn delen van beide autowegen omgebouwd tot dubbelbaans autowegen. Op deze wegen geldt een snelheidslimiet van 100 km per uur, tenzij anders aangegeven.

100: veilig
Op deze autowegen geldt een snelheidslimiet van 100 kilometer per uur omdat harder rijden dan 100 gevaarlijke situaties kan opleveren en tot ongevallen kan leiden. Zo ligt er langs deze wegen geen vluchtstrook. Rijdt u harder dan 100 km per uur, dan kan een kleine stuurafwijking er al voor zorgen dat u op hoge snelheid in de berm belandt.
De maximum snelheid zorgt daarnaast voor een rustiger wegbeeld op de weg. Er zijn minder grote verschillen tussen hoger en lager gereden snelheden. Daardoor gedragen mensen zich rustiger en kunnen zij beter op elkaar anticiperen.

100: leefbare omgeving
De maximum snelheid is ook nodig voor de mensen die in de buurt van de weg wonen en werken. Met deze limiet hebben zij minder last van herrie, ademen zij minder vuile lucht in en leven zij er prettiger.

Voorlichting
Om het verkeer te herinneren aan de snelheidslimiet van 100 kilometer per uur, staan er sinds eind mei 2016 mottoborden langs de N31 en N33. Ook zijn er nieuwe hectometerpaaltjes geplaatst waarop de limiet wordt aangegeven. Daarnaast waren er in oktober 2016 extra acties. Zo was er een Facebookactie waarbij mensen op hun favoriete mottobord konden stemmen, zijn er webbanners ingezet en deelden de politie en Rijkswaterstaat pepermuntdoosjes uit met daarop de geldende limiet.

Politiecontroles
Gedurende de campagneperiode zijn de politiecontroles geïntensiveerd op de N31 en N33. Ook na de campagne houdt de weg de aandacht van de politie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van opvallende én onopvallende auto’s en motoren. Ook wordt de dashcam ingezet. Daarbij wordt gevaarlijk rijgedrag gefilmd en krijgt de weggebruiker zijn eigen rijgedrag direct onder ogen te zien.
De politie let niet alleen op de snelheid van het verkeer. Houdt iemand onvoldoende afstand, geeft hij of zij geen richting aan of is hij bezig met bijvoorbeeld een smartphone? Dan kan dit aanleiding zijn om iemand staande te houden.

Resultaten
Uit metingen die voorafgaand aan de campagne en erna zijn gehouden, blijkt dat het aantal (extreme) hardrijders op beide autowegen flink is gedaald. Op de N31 is het aantal mensen dat de limiet van 100 km/uur overschrijdt, gedaald met gemiddeld 48%.  Op de N33 is dit aantal met 55% gedaald. Ook zijn er een stuk minder extreme snelheidsovertreders op beide wegen. Zowel op de N31 als op de N33 is het aantal mensen dat 130 km/uur of harder rijdt, gedaald met 86%. Doelstelling van de campagne was dat het aantal extreme snelheidsovertreders zou dalen met minstens 50%, dit doel is dus ruim behaald. Daarnaast blijkt dat de gemiddelde snelheid op de twee wegen duidelijk lager is na de campagneperiode. Op de N31 is de gemiddelde snelheid gedaald met 9 km/uur. Op de N33 is de gemiddelde snelheid gedurende de campagneperiode met 15 km/uur gedaald.

Vervolg
Ondanks dat de campagneperiode is afgelopen, blijven de N31 en N33 onder de aandacht van de politie. Met zowel opvallende als onopvallende voertuigen wordt op deze wegen regelmatig gecontroleerd op onder meer snelheid. Daarnaast staan er permanente hectometerpaaltjes met daarop de limiet en blijven de mottoborden voorlopig staan.