Stappenplan voor veilig plaatsen van afzettingen op wegen

De Vakgroep Specialistische Wegenbouw (VSW) van Bouwend Nederland en Rijkswaterstaat hebben stappenplannen voor afzettingen op wegen ontwikkeld. Deze zijn een welkome aanvulling op het ‘A-blad Wegafzettingen’. In de vorm van een stripverhaal wordt gevisualiseerd hoe de meest voorkomende wegafzettingen geplaatst en verwijderd moeten worden.

Naast het plaatsen van een (weg)afzetting volgens de bestaande richtlijnen en de procedures die daaraan ten grondslag liggen, is het belangrijk dat de manier en volgorde van werken juist is. Omdat onveilige situaties zich juist concentreren bij het plaatsen en verwijderen van de maatregelen, heeft een gezamenlijke werkgroep van de VSW deze plaatsings- en verwijderingsinstructies ontwikkeld.

Vergroot veiligheid op de weg
De instructie vergroot de veiligheid van het uitvoerende personeel en het komt ook ten goede aan de veiligheid van alle weggebruikers. De instructie is bedoeld voor mensen die de afzettingen plaatsen, hun uitvoerders, projectleiders, stafdiensten zoals KAM-coördinatoren en weginspecteurs.

Download
De instructie is eenvoudig te downloaden of op de smartphone te openen via www.volandis.nl/wegafzettingen.