Tunnels voor dieren onder A7 en A28

Wegen en kanalen doorsnijden in de provincies Groningen en Drenthe verschillende natuurgebieden. Daardoor belemmeren ze het leefgebied van onder andere de otter en de ringslang. De provincies Groningen en Drenthe hebben geld vrijgemaakt om faunapassages aan te leggen. Deze dierentunnels zorgen ervoor dat de dieren zich veilig kunnen verplaatsen.

Het bedrag wordt ingezet om zes faunapassages bij rijkswegen en gemeentelijke wegen aan te leggen. Het gaat om de A7, A28 en vier gemeentelijke wegen in de provincie Groningen.

Dierentunnels
Faunapassages zorgen ervoor dat de natuurgebieden verbonden worden, waardoor de dieren veilig van het ene naar het andere natuurgebied kunnen gaan. De aanleg van de faunatunnels zorgt ervoor dat de natuurgebieden de Onlanden, de Drentsche Aa, het Hunzedal en het Roegwold met elkaar in verbinding staan. Rijkswaterstaat werkt als wegbeheerder mee aan de aanleg van de tunnels.

Natuurnetwerk Nederland
Nederland telt veel natuurgebieden, maar deze liggen verspreid over het hele land. Planten en dieren kunnen een ander natuurgebied moeilijk of niet bereiken, waardoor het gevaar bestaat dat ze uitsterven en deze natuurgebieden hun unieke karakter verliezen. De oplossing: natuurgebieden vergroten en met elkaar verbinden zodat dieren en planten de ruimte krijgen die ze nodig hebben. Deze ‘ruggengraat’ van de natuur heet het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur).