Waarom mag je op sommige delen van de A7 geen 130 km/uur?

Op snelwegen in Nederland geldt in principe een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur. Toch geldt op sommige delen van snelwegen een verlaagde limiet. Uit het publiekspanel Rijkswegen Noord blijkt dat 49% van de respondenten niet altijd snapt waarom deze snelheidsbeperkingen gelden. Daarom leggen we hier nog eens uit hoe het zit, met daarbij specifiek aandacht voor drie meest genoemde weggedeelten op de noordelijke rijkswegen.

Uitgangspunt bij de invoering van de 130 km/uur-limiet, is dat de snelheid alleen naar 130 km/uur kan worden verhoogd als dat binnen de normen voor milieu, natuur en verkeersveiligheid kan. Voor de verhoging van de snelheidslimiet is onderzocht  wat het effect is van de verhoging op de luchtkwaliteit en geluidproductie. Ook is gekeken of de snelheidsverhoging past binnen de kaders die gelden voor verkeersveiligheid. Om te zorgen dat ook na de verhoging van de snelheid voldaan wordt aan die normen, monitort Rijkswaterstaat de luchtkwaliteit, geluidsproductie en verkeersveiligheid. Voor de autosnelwegen in Noord-Nederland betekent dit concreet dat een verlaging van de snelheidslimiet slechts kan worden doorgevoerd als er sprake is van een probleem met de verkeersveiligheid.

Uit het onderzoek publiekspanel Rijkswegen Noord blijkt dat mensen op drie weggedeelten de verlaagde maximumsnelheid niet altijd begrijpen. Hieronder wordt bij deze drie weggedeelten uitgelegd waarom de maximumsnelheid hier verlaagd is.

A7 Monument Afsluitdijk – Zürich knooppunt A31
Op dit weggedeelte geldt de maximumsnelheid van 130 km/uur, met uitzondering van twee gedeelten: op het weggedeelte ter hoogte van het monument geldt in de rijrichting Friesland een limiet van 100 km/uur. Hier geldt een verlaagde limiet, omdat bezoekers aan het monument hier dicht bij de weg parkeren. Het is daardoor niet verantwoord om weggebruikers hier harder te laten rijden dan 100 km/uur. Bij de sluizen van Kornwerderzand geldt een limiet van 70 km/uur. Ook deze verlaagde limiet is ingesteld vanwege de verkeersveiligheid, hier is namelijk een brug aanwezig en er ontbreken vluchtstroken.

A7 traject knooppunt Heerenveen – knooppunt Drachten
Op de knooppunten Drachten en Heerenveen geldt overdag tussen 6.00 en 19.00 uur een verlaagde limiet van 100 km/uur. De limiet is hier verlaagd omdat de lengte van de weefvakken beperkt is. Om het veiligheidsrisico te beperken, geldt  voor de drukkere uren van de dag de snelheidsbeperking. Voor het traject tussen de beide knooppunten geldt inmiddels voor de gehele dag de limiet van 130 km/uur.

A7 Drachten – Groningen, knooppunt Julianaplein
Van Hoogkerk tot ongeveer aansluiting Laan Corpus den Hoorn geldt een limiet van 100 km/uur, om zo de snelheid af te bouwen bij het verkeer dat de bebouwde kom nadert. Vanaf aansluiting Laan Corpus den Hoorn rijd je de bebouwde kom binnen. Daarom geldt daar een limiet van 70 km/uur, met het oog op verkeersveiligheid. Een limiet die over het algemeen ook geldt op de rest van de ring Groningen.