Weggebruikers tevreden over extra aandacht verkeersveiligheid noordelijke rijkswegen

Weggebruikers zijn tevreden met de extra aandacht voor verkeersveiligheid op de noordelijke rijkswegen. Dat blijkt uit de zevende peiling van het publiekspanel Rijkswegen Noord. Die peiling is in juni gehouden onder gebruikers van de noordelijke rijkswegen. Deelnemers van de peiling gaven ook bijna 600 tips over de aanpak van de verkeersonveiligheid. De projectpartners van Rijkswegen Noord waarderen deze betrokkenheid enorm.

In het publiekspanel Rijkswegen Noord-Nederland kunnen weggebruikers meedenken over de rijkswegen in Noord-Nederland. In juni namen 556 van de 920 panelleden deel aan de zevende peiling. De vragen in de zevende peiling gingen over drie verkeersveiligheidscampagnes, de communicatie van Rijkswegen Noord en onveiligheidsgevoelens van weggebruikers.

Snelheid
De afgelopen tijd is onder andere campagne gevoerd  tegen (extreme) hardrijders.  Uit de peiling blijkt dat deze campagne door veel weggebruikers is opgemerkt: 70% van de respondenten kent de campagne. Hiervan vindt 80% het goed dat de campagne is gevoerd.

Samen wegwerken
In de enquête zijn ook vragen gesteld over de campagne ‘Samen Wegwerken’. Deze campagne heeft als doel om de verkeersveiligheid bij wegwerkzaamheden te verbeteren. Iets minder dan de helft van de respondenten is bekend met deze campagne. Opvallend is dat 95% van deze groep het belangrijk vindt dat deze campagne bestaat.

A7 Attent
In 2017 vond de actie ‘A7 Attent’ plaatst, waarbij weggebruikers zijn geattendeerd op de gevaren van afleiding in het verkeer.  En in het bijzonder op de A7. Iets meer dan de helft van de respondenten kent deze actie en bijna iedereen (97%) vindt het een belangrijke actie.

Online kanalen
Het project Rijkswegen Noord heeft een website, Twitter- en Facebookpagina. 33% van de respondenten is bekend met deze online kanalen van Rijkswegen Noord. 84% vindt het belangrijk dat er een website is, 67% vindt het belangrijk dat er een Facebookaccount is en 60% vindt het belangrijk dat er een Twitteraccount is. 92% van deze respondenten geeft aan het nuttig te vinden dat de online kanalen de verkeersveiligheid onder de aandacht brengen.

(On)veiligheidsgevoel
Het viel tot slot op in deze en vorige peilingen dat de (on)veiligheidsgevoelens van weggebruikers op de rijkswegen in het Noorden ongeveer gelijk is gebleven.

Wilt u het rapport met alle resultaten lezen of een samenvatting? Klik dan hier.